Als bouwprofessional ben je verplicht om je klant tijdig een factuur te bezorgen. Dit klinkt natuurlijk  logisch, en op zich eigenlijk zelfs best leuk, want na je factuur word je immers betaald.

Dat is in elk geval toch de normale gang van zaken.  Helaas krijgen we in de bouwsector allemaal wel eens te maken met discussies of laattijdige betalingen.  We moeten je niet vertellen hoe vervelend dit kan zijn…

Verlies geen factuur uit het oog

In sommige gevallen kan je deze problemen vermijden door tijdig te factureren, met de nodige transparantie en duidelijkheid.  Een correcte facturatie kan helpen om sneller en eenvoudiger betaald te worden voor de werken die je uitvoerde.

In de praktijk zien we echter vaak dat het opmaken van facturen vaak (te) lang op zich laat wachten. Regelmatig zien we dezelfde oorzaken terug naar voor komen.

Tijdsgebrek wordt vaak als belangrijkste reden aangehaald, maar facturen worden soms ook simpelweg uit het oog verloren. Het is dan ook niet altijd eenvoudig om het overzicht te bewaren, zeker wanneer je meerdere projecten gelijktijdig afwerkt of opstart.

Stuk voor stuk begrijpelijke redenen natuurlijk, dit neemt echter niet weg dat je facturen echt wel tijdig de deur uit moeten. Zonder factuur ontvang je eerst en vooral geen inkomsten, je cash-flow kan in het gedrang komen, en prijsafspraken met je leveranciers kunnen komen te vervallen.

tijdigfactureren

Vermijd boetes, stuur je factuur op tijd uit

Wanneer een factuur pas een tijdje na de werken wordt verstuurd, kan je klant ook het gevoel krijgen dat de betaling ervan ook niet dringend is.  Een factuur die daarenboven ook nog eens onduidelijk en vaag is opgesteld, kan tot bijkomende vragen en mogelijke discussies leiden. Allemaal zaken die tijd en energie kosten die je liever in je volgende projecten zou stoppen.

Wettelijk gezien ben je daarnaast ook verplicht om je factuur tijdig te bezorgen aan je klant. De wet schrijft voor dat de factuur ten laatste op de 15e dag van de maand volgend op de werken verzonden moet worden.

Voor de btw-administratie moet de factuur zelfs uitgereikt worden binnen de vijf werkdagen die volgen op de maand waarin de btw opeisbaar wordt, dus binnen de vijf werkdagen die volgen op de maand van je prestatie. Indien een factuur laattijdig opgesteld wordt, kan dit een boete van 50 euro per laattijdige factuur opleveren.

Hoe je factuur opstellen?

Je originele factuur dient tenslotte ook als de basis voor eventuele gerechtelijke stappen, indien je klant niet akkoord gaat. Factureer dan ook transparant, en hanteer nooit een datum in het verleden, dit kan mogelijk in je nadeel spelen als opsteller van de factuur.

Zorg na afloop van de werken dus altijd voor een duidelijke en overzichtelijke factuur, die je eenvoudig en zo snel mogelijk kan uitsturen.

Robaws is je ideale partner om jouw facturatie te stroomlijnen