Koppelen met Codabox vanuit Robaws

Om een koppeling te maken met Codabox, navigeer je naar instellingen en druk helemaal onderaan het menu op 'integraties'. Daar krijg je een lijst met beschikbare integraties in robaws. Je klikt op het logo van Codabox.

Een nieuw venster wordt geopend. Activeer de integratie door schuifbalk naast 'actief' in te schakelen.

Verzend factuur naar boekhouder: jouw facturen kunnen verstuurd worden naar de boekhouder. Indien je jouw facturen via UBL-mail verstuurd naar een boekhoudpakket schakel je best deze functie uit, zo niet zal je een foutmelding ontvangen en worden de facturen niet verzonden via Codabox.

Token aanvragen

Vooraleer je Codabox effectief kan koppelen met ROBAWS dien je eerst een token aan te vragen. Je drukt op 'token aanvragen'. Een nieuw venster wordt geopend waarin er gevraagd wordt naar jouw BTW-nummer. Op basis van het ingegeven BTW-nummer en het daaraan gekoppelde e-mailadres zal je een e-mail ontvangen met een token. 

​Ontvang betaalinformatie: de inkomende betalingen op jouw bankrekening (die je net gekoppeld hebt via Codabox met ROBAWS) zijn zichtbaar bij facturen en kunnen automatisch worden geboekt.  

Token activeren

Nadat je het token per mail ontvangen hebt, kan je deze ingeven door op 'token activeren' te drukken. Je geeft het token in waarna je deze activeert. Er wordt een koppeling met Codabox tot stand gebracht.